فرم ثبت نام

در کانون فرهنگی تربیتی رشد یزد

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD

یک مرحله تا پیوستن به کانون

  •  
  • پس از ثبت اطلاعات، با دعوت در جلسه توجیهی رایگان مسیر آموزشی کانون را به طور مفصل برایتان توضیح میدهیم.

دوره های مرکز فرهنگی تربیتی

دوره عمومی

دوره عمومی